Hvad sender vi

Her kan du læse en lille omtale af de programmer, vi sender. (NB. Listen er endnu ikke komplet.)

 

Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen.

Programansvarlig: Jørgen Christian Jørgensen

Varlighed 30 min. Et program med en andagt, musik og bibelgennemgang/bibelundervisning.

 

Lumimagasinet.

Programansvarlig: Hans Peter Hansen.

Indholdet er 1) en kort andagt 2) annoncering af møder i LM og IM og gudstjenester 3) rubrikken Set og Sket (oplæsning af forskellige artikler fra kristne organisationers blade) 4) diverse f.eks interviews. Sendes hver mandag kl. 9 og genudsendes hver tirsdag kl. 17.

 

Vejen gennem Bibelen på tyrkisk

Vejen gennem Bibelen på arabisk

Vejen gennem Bibelen på iransk

Programansvarlig: Ingvar B. Kristjansson

Varighed 30 min. Bibelundervisning på henholdsvis tyrkisk, arabisk og iransk.

 

Troens Verden.

Programansvarlig: Hans Peter Hansen.

Indholdet er 1) oplæsning af evangeliserende hæfter, der giver en let tilgængelig tilgang til det kristne budskab 2) gennemgang af konkrete bibelske emner (f.eks de ti bud) 3) interviews med missionærer m.fl. Sendes hver lørdag kl.16 og genudsendes hver mandag kl. 11.30.

 

Ord til ugen.

Programansvarlig: Svend Christensen.

Program med andagter og sang ind i mellem.

Sendes om mandagen kl. 17,00 til 17,30 og genudsendes om tirsdagen fra kl. 09,00 til 09,30.

 

På vej til himlen.

Programansvarlig: Poul Malmgaard.

Program med musik og vidnesbyrd. Studievært Marie Buus. Varighed 30 min.

 

Sange til eftertanke.

Programansvarlig: Lisbet Adolfsen.

Dette program bliver sendt en gang om måneden. i programmet bliver der spillet forskellige sange og salmer med kristent indhold. Til nogle af sangene/salmerne knytter jeg kommentarer eller læser vers fra Bibelen som er med til at understrege indholdet i sangen/salmen. Ved nogle af sangene/salmerne fortæller jeg om baggrunden for  at sangen/salmen blevet skrevet. Jeg fortæller måske om forfatteren eller kommer med andre relevante oplysninger.

 

Årstidens sange og salmer.

Programansvarlig: Lisbet Adolfsen.

Et musikprogram med årstidens sange og salmer og med kommentarer til.

 

Evangeliet i ord og toner.

Programansvarlig: Hanne Sohn.

 

Musikfortællinger.

Programansvarlig: Jacob Bach Christensen.

½ times program med oplæsning af små historier krydret med musik. 

 

Søndag i Lumi.

Programansvarlig: Jacob Bach Christensen.

Blandet 2 timers program. Indhold kan variere, men består oftest af en nyoptaget prædiken, et andagtsprogram og en oplæsning af en bladartikel. Indslagene er ledsaget af musik.

 

Over en åben bibel m. Hans Erik Nissen.

Programansvarlig: Poul Malmgaard.

Hver lørdag. Varighed 30 min.

Indeholder en andagt på ca. 25. min. + 5 min. sang og musik.

 

Ord til søndagen.

Programansvarlig: Ingvar B. Kristjansson.

Andagt og bibelundervisning med Henning Gelardi Mikkelsen ved mikrofonen.

 

Med Jesus i hverdagen.

Programansvarlig: Jørgen Christian Jørgensen.

Bibelundervisning med Johnny Søndberg-Madsen ved mikrofonen.

 

Håbets Budskab.

Programansvarlig: Allan K. Hansen, Fri Evangelisk Forsamling.

Det kristne budskab formidles på en enkel og ligefrem måde gennem tale og sang, og lytterne har mulighed for at ringe ind under udsendelsen. Vi beder til Gud for forskellige behov hos lytterne og besvarer spørgsmål. Desuden opfylder vi lytterønsker med hensyn til musikken, vi spiller. 

 

Føljeton.

Programansvarlig: Erik Breindahl

Oplæsning af forskellige bøger ved skiftende oplæsere.

 

Lørdag i Lumi.

Programansvarlig: Ingvar Kristjansson.

 

Bibeltimen.

Programansvarlig: Jacob Bach Christensen.

1 times bibelundervisning.

 

Gudstjenester fra Ansgarskirken i Aalborg.

Programansvarlig: Erik Breindahl, Jacob Bach Christensen og Ingvar Kristjansson.

10 gange om året. Varighed ca. 90 min.

 

Mødereportage med Dan Hessellund.

Programansvarlig: Poul Malmgaard.

1 gang om måneden. Varighed 60 min.

Transmission fra et møde med Dan Hessellund som prædikant.

Indeholder en prædiken på ca. 45. min + 15 min sang og musik

 

Mødereportage fra IM Bethesda.

Programansvarlig: Poul Malmgaard.

1 gang om måneden. Varighed 60 min.

Transmission fra Bethesda. Indre Mission Hus i Aalborg

Indeholder en prædiken/foredrag på ca. 45. min + 15 min sang og musik

 

Mødereportage fra Luthersk Mission.

Programansvarlig: Erik Breindahl.

1 gang om måneden. Varighed 60min.

Transmission fra møde i  Luthersk Mission Nørresundby.

Indeholder en prædiken på ca. 45 min. + 15 min. sang og musik.

 

Lumi Lokal

Programansvarlig: Hans Peter Hansen m. fl.

Lumi Lokal er et program med 60 minutters lokalstof. 

© Lumi Radio Aalborg - Østergade 30, 9400 Nørresundby.