Andagt 2-2006. Han er vor fred.

Af Herbert Neimanas.

Gud ønsker at fylde vort bange hjerte med sin underfulde fred. Hvert eneste menneske, som ønsker det, kan få del i denne fred. Bibelen siger, at Jesus Kristus har gjort det muligt for os at få fred. Han kom for at forkynde fred. Og han skabte på korset forligelse mellem Gud og den faldne slægt. Jesus er vor fred! Derfor kan ingen anden og intet andet give vort bange hjerte fred. Det er meget vigtigt, at vi husker dette! Det er ikke dine indre fornemmelser, ikke din anger, dine bønner eller din herliggørelse, der er din fred. Men Jesus selv er freden! “Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer” siger Jesus. Johs. 14,31. Når vi holder fast ved det, vil freden i vort hjerte være lige så uforanderlig, som Jesus er uforanderlig. Selv om freden i vort hjerte bliver forstyrret i denne fredløse verden, så ejer vi stadig freden i Ham, fordi den fredspagt, som han underskrev med sit eget blod, aldrig kan forandres! Når du er urolig og bange, når verdens kolde vinde stormer løs på dig, og du ikke længere fornemmer, du har fred - så tænk på Jesus Kristus. Han er den samme i går og i dag, ja, til evig tid, - og husk, han er din fred! Retfærdiggjort af tro har du fred med Gud ved Jesus Kristus! Du kan ikke få noget større og mere end Jesus! I ham har du alt. Jo mere du koncentrerer dig om ham og hans fuldbragte værk, desto større og herligere og mere urokkelig bliver din fred. Du kan gå fremtiden i møde i tillid til Jesus. Du kender hans underfulde kærlighed og ledelse indtil i dag. Han vil også være den samme i dagene, som kommer. Frygt derfor ikke - han vil være din fred.

© Lumi Radio Aalborg - Østergade 30, 9400 Nørresundby.