Andagt 1-2008. Frelsens Horn.

Lovet være Herren, Israels Gud, thi han har besøgt og forløst sit folk og oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus (Luk. 1, 68-69)

I 1. Kongebog kap. 1 hører vi om, hvorledes en mand ved navn Adonija forsøger at overtage kongemagten efter kong David. Adonija var søn af den ene af Davids hustruer, Haggit, medens Salomo var søn af Batseba, Davids anden hustru. Men det var Salomo, som David ønskede skulle være konge efter ham, og han blev derfor i en hast salvet af præsten Zadok og profeten Natan.

Nu blev Adonija bange for Salomo, og derfor skyndte han sig hen til altret, hvor han greb fat i et af de fire horn, som sad i hjørnerne. Hvis man havde overtrådt lovene, og nåede at gribe fat i disse horn, kunne man altså undgå straf og redde livet.

Denne beretning skal bringe os til at forstå lidt af, hvad frelsens horn betyder. Adonija fik sit liv forlænget ved at gribe om et af disse horn, som sad på altret. Alligevel fik kong Salomo ham slået ihjel, fordi han søgte at fratage ham kongemagten. Mennesket kan gøre en del for at forlænge livet, men før eller senere kommer døden, som vort livs sidste fjende.

Frelsens Horn er ikke bare et navn og et billede på noget, der kan beskytte os og holde os i live for en tid - nej: Frelsens Horn er Jesus Kristus, ham, der af Gud blev salvet til at være kongernes konge, og herrernes herre !

klynge dig til ham kunne få meget mere end en forlængse af dit liv på denne jord. På grund af Jesus kan du få del i det evige liv. Jesus kom til en krybbe under ydmyge og fattige kår - upåagtet af denne verden. Han ydmygede sig til døden, ja døden på et kors. Han kom for at tilintetgøre fjendernes magt, og det gjorde han ved at besejre Djævelen.

g det gjorde han ved at besejre Djævelen. Os, som på mange måder sidder i mørket og dødens skygge og i disse årets korte og mørke dage, vil Jesus besøge, for han er solopgangen fra det høje. Så kan han også lyse op i dit liv, og lede dig ind på fredens og frelsens vej, for det lys, der stråler fra ham er fra evighed og til evighed - det slukkes aldrig !

“Det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden” (Johs. 1,19)

© Lumi Radio Aalborg - Østergade 30, 9400 Nørresundby.