Andagt 4-2007. Jeg elsker dig med evig kærlighed.

Af Carsten Iversen.

Et af mine yndlingssteder i gamle testamente står i Jeremias bog kap 31 vers 3, hvor der står: Jeg elsked dig med evig kærlighed, drog dig derfor i nåde.

Om hvem kan man sige, at man elsker med evig kærlighed, det kan man kun sige om gud. han drager os også i nåde, ordet der på latin hedder gratia, derfra har vi fået vores ord på dansk der hedder gratis. Det er netop det gud giver os gratis, det er hans nåde, nåden gør at vi ikke skal gøre noget for at få hans kærlighed. Gud rækker os det uden at vi skal gøre os fortjente.

Hvad er det han rækker os, det er frigivelsen for den dom der ligger over os, for at de gerninger vi gør forkert mod gud, og han rækker os det evige liv også.

Alt dette gjorde gud fuldstændigt, da han rakte os sin evige kærlighed, da han ofrede det dyrebareste han havde, hans egen søn, da han døde for os på korset for mange år siden på Golgatha, det var kærlighed og nåde.

Alt dette rækker gud stadig ud til os i dag, hans gratis nåde, han rækker os dette til os i vores dåb, og vi skal huske på dette i vores daglige omvendelse, som Luther siger.

Så vi har meget at glæde os over, selvom livet nogle gange kan synes hårdt, men vi har guds kærlighed at trække på, og den er heldigvis evig, så er der noget at sige til, at man bliver så glad for dette vers, og til dette kan vi lægge Jesu egne ord i Matthæus, som slutter evangeliet: Se jeg vil være med jer alle dage indtil verdens ende.

© Lumi Radio Aalborg - Østergade 30, 9400 Nørresundby.