Støt

Lumi Radio Aalborg drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft, og programmerne produceres og sendes fra vores studie på Bouet Møllevej 5 i Nørresundby. 

 

Radioens driftsudgifter til teknisk udstyr, musikafgifter m.v dækkes bla. ved tilskud fra Kulturministeriet, men uden frivillige bidrag fra vore trofaste lyttere ville der være underskud, og så kunne Lumi Radio ikke fortsætte. Frivillige bidrag kan indbetales på 9570-13537275. Ønsker du at få hjælp til, hvordan du kan give en gave og benytte fradragsreglerne, kan du kontakte vores kasserer på kasserer@lumiradio.dk for nærmere instruktion i, hvordan dette kan gøres.

Privatpersoner og virksomheder har to muligheder for at give gaver til frivillige foreninger og få et fradrag:

1. Gaver for et enkelt år (ligningslovens §8A) 

Det maksimale beløb gavegivere kan få i fradrag er 16.300 kroner pr. person. Der er ingen nedre beløbsgrænse, så gavegivere kan også få fradrag for små beløb.

Gavegivere skal oplyse sit navn og cpr-nummer - eller cvr-nummer, hvis det er en virksomhed - til Lumi Radio Aalborg.

Vi vil herefter indberette gaven og oplysninger om gavegiveren til SKAT. På den måde vil gaverne automatisk fremgå af gavegiverens årsopgørelse.

2. Gaver og pengebeløb, der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens §12, stk. 3) 

Hvis du vil binde dig til at betale et årligt beløb til Lumi Radio Aalborg i en 10-årig periode, får du et skattefradrag svarende til gaven - dog maks. 15 % af din personlige indkomst.

For virksomheder er skattefradraget maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.

Du skal kontakte vores kasserer på kasserer@lumiradio.dk, hvis du ønsker at indgå en skriftlig aftale med Lumi Radio Aalborg, og dit navn og cpr/cvr-nummer skal fremgå af aftalen. Vi vil herefter indberette aftalen og oplysninger om gavegiveren til SKAT.

© Lumi Radio Aalborg - Østergade 30, 9400 Nørresundby.